In daadwerkelijke ervaring, zijn er nooit om het even welke… geïsoleerde bijzondere voorwerp of gebeurtenis; een voorwerp of een gebeurtenis zijn altijd een speciaal deel, een fase of een aspect, van een omgevende ervaren wereld – een situatie. Het bijzondere voorwerp komt opvallend wegens zijn vooral brandpunts en essentiële positie op een gegeven moment in bepaling van één of ander probleem van gebruik of plezier duidelijk uit dat het totale milieu geeft. (Dewey, 1938: 67).

Eduardo Gonzalez Santos, ethnograaf. De etnografie kan eenvoudig als „… observatie, beschrijving, afbeelding en/of vertegenwoordiging van geleefde sociale ervaring worden gedefinieerd.“.

Taxonomieën
Etnografisch onderzoek
Visuele etnografie
Menselijk leven
Menselijk gedrag
Kwalitatief onderzoek
Lichamelijke staat
Mensen bestuderen
Visuele antropologie
Sociaal onderzoek
Etnografische gegevens
Mensen
Antropologische manier
Alledaagse leven
Etnografische methoden
Menselijkheid, cultuur en sociaal leven
Beschrijf het leven zoals het wordt geleefd
Etnografisch onderzoek
Antropologische kennis
Realiteiten van het leven
Fragmenten van het sociale leven
Stadia in individuele levenscyclus
Menselijke ervaring

Categorieën
Beelden in veldonderzoek
Foto's in etnografisch onderzoek
Methodologisch hulpmiddel in sociaal onderzoek
Fotografie als onderzoekhulpmiddel
Menselijke voorwaarde
Ruimte, en culturele contexten
Een verslag over cultuur
Met betrekking tot sociaal voorkomen
De bijdrage van de fotografie tot etnografie
De menselijke gebeurtenissen kunnen op veelvoudige werkelijkheid wijzen
Sociaal onderzoek
Empirisch onderzoek
Kwalitatieve onderzoekstudies
Real-world montages
Geslacht, leeftijd, ras en het behoren tot een bepaald ras
Varianten van kwalitatief onderzoek
Etnografische onderzoek en vertegenwoordiging
Het onderzoeken van het leven en het menselijke gedrag
Interactie tussen of onder mensen
Kenmerken van individuele mensen
Het richten aan sociale voorwaarden
„Begrijp“ menselijk gedrag

Activiteiten
Antropologisch
Antropologie
Gedrag
Camera
Gemeenschap
Contexten
Cultureel
Beschrijvend
Diversiteit
Documentatie
Epistemologisch
Ethnograaf
Etnografisch
Etnografie
Elke dag
Menselijk
Humanistisch
Hypermedia
Beelden
Interactie
Leef
Middel
Bericht
Observatie
Waarnemings
Mensen
Perspectieven
Foto's
Fotografie
Kwalitatief
Rassen
Real-world
Realisme
Vertegenwoordiging
Onderzoek
Betekenis
Sociaal
De maatschappij
Sociologie
Studie
Tijdelijk
Stedelijk
Meningen
Visueel

© 2019 Eduardo Gonzalez Santos. De eigenaar heeft het recht te controleren (door te machtigen): het kopiëren van de inhoud in elk geval (het „reproductierecht“).